Dịch vụ SMS plus Vinaphone

0

Giới thiệu

SMS PLUS là một dịch vụ giá trị gia tăng cho SMS dành cho các khách hàng của VinaPhone với 3 tính năng chính:

– Chặn tin nhắn (SMS Blocking): Tính năng cho phép quý khách chặn tin nhắn theo ý muốn

– Tự động trả lời tin nhắn (SMS Autoreply): tính năng cho phép quý khách thiết lập bản tin trả lời tự động theo ý muốn cho các nhóm bạn khác nhau theo thời gian quý khách muốn

– Chuyển tiếp tin nhắn (SMS Divert): Tính năng cho phép quý khách có thể divert tin nhắn cho 1 thuê bao khác theo ý muốn và quý khách sẽ không nhận bản tin đó thích…

Điều kiện sử dụng

– Sự đơn giản trong việc sử dụng dịch vụ là ưu điểm của SMS PLUS, quý khách có thể sử dụng dịch vụ theo ý muốn nếu là 1 thuê bao của Vinaphone.

Gói dịch vụ và cách đăng ký

– Chặn tin nhắn (SMS Blocking): Qúy khách soạn tin CHAN SDT gửi tới 9335, trong đó SDT là số điện thoại mà quý khách muốn chặn tin nhắn

– Tự động trả lời tin nhắn (SMS Autoreply): Qúy khách soạn tin DK TLTD gửi 9335 để đăng ký và soạn tin SAND “nội dung của tin trả lời” gửi 9335

– Divert tin nhắn (SMS Divert): Qúy khách soạn tin DK CT gửi 9335 để đăng ký dịch vụ, soạn tin THEM SDT gửi 9335 để đăng ký số điện thoại nhận tin nhắn chuyển tiếp…

Cách sử dụng

– Chặn tin nhắn (SMS Blocking): Qúy khách  chỉ cần đơn giản soạn tin CHAN SDT gửi tới 9335, trong đó SDT là số điện thoại mà quý khách muốn chặn tin nhắn.

– Các cú pháp khác để sử dụng tính năng chặn tin nhắn:

STT Nội dung Soạn tin Gửi tới
1  Đăng ký tính năng chặn tin nhắn (SMS Blocking) Cách 1: DK CHAN
Cách 2: CHAN SDT1 SDT2…
9335
2 Đăng ký CHẶN số điện thoại CHAN SDT1 SDT2… 9335
3 Đăng ký NHẬN số điện thoại NHAN SDT1 SDT2… 9335
4 Xóa số điện thoại trong danh sách HUYCHAN SDT 9335
5 Chuyển từ tính năng chặn sang tính năng nhận CHUYEN 2 9335
6 Xóa số điện thoại trong danh sách nhận HUYNHAN SDT 9335
7 Chuyển từ tính năng NHẬN sang tính năng CHẶN CHUYEN 1 9335
8 Xem danh sách chặn hiện tại DSC 9335
9 Xem danh sách chặn hiện tại DSN 9335
10 Xem đang kích hoạt trạng thái nào (chặn hay nhận SMS) TT 9335
11 Xem danh sách các cú pháp tin nhắn TG 9335
12 Dừng tính năng SMS BLOCKING (chỉ tạm dừng không xóa profile) TAT 9335
13  Kích hoạt trở lại tính năng SMS BLOCKING BAT 9335
14 Hủy tính năng HUY CHAN 9335

 

Tự động trả lời tin nhắn (SMS Autoreply): Qúy khách soạn tin DK TLTD gửi 9335 để đăng ký và soạn tin ND “nội dung của tin trả lời” gửi 9335. Ngoài ra quý khách cũng có thể truy cập trang web http://smsplus.vinaphone.com.vn để đăng ký dịch vụ và thiết lập nội dung tin nhắn trả lời tự động.

+ Các cú pháp sử dụng tính năng Tự động trả lời tin nhắn:

STT Nội dung Soạn tin Gửi tới
1 Đăng ký tính năng DK TLTD 9335
2 Cài đặt nội dung trả lời tự động ND Nội dung tin 9335
3 Tạm dừng tính năng TAT TLTD 9335
4 Kích hoạt tính năng BAT TLTD 9335
5 Hủy tính năng HUY TLTD 9335

 

Chuyển tiếp tin nhắn (SMS Divert): Qúy khách soạn tin DK CT gửi 9335 để đăng ký dịch vụ, soạn tin THEM SDT gửi 9335 để đăng ký số điện thoại nhận tin nhắn chuyển tiếp. Ngoài ra quý khách có thể truy cập trang web http://smsplus.vinaphone.com.vn để đăng ký dịch vụ và thiết lập số điện thoại nhận tin nhắn chuyển tiếp. 
+Các cú pháp sử dụng tính năng chuyển tiếp tin nhắn:

STT Nội dung Soạn tin Gửi tới
1  Đăng ký tính năng DK CT 9335
2 Cài đặt SĐT nhận tin nhắn chuyển tiếp THEM SDT 9335
3 Tạm dừng tính năng TAT CT 9335
4 Kích hoạt tính năng BAT CT 9335
5 Hủy tính năng HUY CT 9335

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *